Search
× Search
Tipovačka na vítěze Velikonočky 2021
Super Account
/ Kategorie: Samostatné články

Tipovačka na vítěze Velikonočky 2021

Máme pro vás parádní ceny od Helly Hansen. Stačí, pokud trefíte vítěze Velikonoční regaty 2021 (a budete mít kliku při losovačce). Pro vítěze máme připravenu bundu HP Racing Midlayer Jacket.  Jako ceny útěchy budou k dispozici dva batohy HH Scout Duffel L

Ve spolupráci s Helly Hansen a organizátorem Velikonoční regaty, kterou je firma Akita Yacht, jsme připravili soutěž o parádní ceny. Od vás potřebujeme jen jediné. Číslo jachty podle startovní listiny, která vyhraje Velikonoční regatu 2021. Odpovědní formulář najdete níže pod článkem. K odeslání formuláře je nutné vyplnit jméno a příjmení, mailovou adresu, odpověď na otázku a zaškrtnout souhlas s podmínkami. Pokud vás vítěze uhodne více, bude se losovat jediný vítěz soutěže. Komu bude přát štěstí, získá bundu HP Racing Midlayer Jacket. Vylosováni budou ještě další dva soutěžící, kteří získají cenu útěchy. Půjde o dva batohy HH Scout Duffel L.  

Stručná pravidla soutěže

Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Každý soutěžící se může zúčastnit jen jedním tipem. Hrát mohou jen starší 18 let. Soutěžit nesmí účastníci Velikonoční regaty, její organizátoři a rozhodčí, ani my z Lodních novin. Tipovat můžete od okamžiku vyhlášení soutěže do úterý 13. dubna do 09:00. 

Pokusí-li se někdo tipovat vícekrát a tím získat neoprávněnou výhodu, bude nemilosrdně ze soutěže vyřazen. Bude-li zjištěno, že se někdo snaží tak nějak fotbalově (za peníze) ovlivnit výsledek závodu ve svůj prospěch, taktéž bude ze soutěže vyloučen.

Výherci soutěže budou vylosováni na vyhlášení Velikonoční regaty a zveřejněni na Lodních novinách.

Účast v soutěži znamená, že získáme vaše kontaktní údaje, protože jinak bychom nevěděli, kdo vyhrál a nemohli bychom mu zaslat cenu. Účastí v soutěži s tímto souhlasíte. Vaše kontaktní údaje se ocitnou v naší databázi a tam budou pod zámkem. Nikomu je nepředáme a maximálně je použijeme na zasílání našeho informačního newsletteru.

Budete-li vám toto proti mysli, dejte nám vědět a my vaše údaje smažeme (stručná verze pravidel GDPR).

Pořadatelem soutěže je společnost Lodní noviny, s.r.o., ve spolupráci s Akita Yacht a Helly Hansen.

Vytisknout
45674

Odpovědní formulář

Vyplňte jméno a příjmení, případně tituly
Vyplňte prosím Váš email.

Tipněte vítěze Velikonoční regaty 2020
Potvrďte prosím souhlas se soutěžními podmínkami.
Souhlasím se soutěžními podmínkami

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2021

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 13. dubna 2021 do 09:00.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2021 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 13. dubna 2021 do 09:00 hodin středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2021. Na otázky v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Ceny do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 13. dubna 2021 do 09:00 hodin středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnými odpověďmi. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty a tamtéž budou vyhlášeni.  

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá bundu   HP Racing Midlayer Jacket.  Ze všech soutěžících budou vylosovány dvě ceny útěchy, kterými jsou batohy HH Scout Duffel L

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.4. 2021.

Tygr_right small_2018
Na horu