Search
× Search
Kurzy TOP
Zaútočí na mě žralok?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Zaútočí na mě žralok?

Na dohled od pláže ruší ranní klid jen pravidelné údery paží vytrvalého plavce. Raz, dva, tři a nádech, raz, dva, tři a nádech… Klidné všední ráno v oblíbeném letovisku. Najednou se ve stopě zčeřené vody objevuje mohutná ploutev. Ospalé ráno se mění v krvavý den!

Může vás tento scénář potkat? Jaká je pravděpodobnost, že budete ochutnáni, nebo dokonce sežráni? Jak moc je třeba se bát?

Někoho se naše otázka netýká. Protože nechodí ráno plavat. Jiný neumí kraula. Proto je také ze hry. Jsou tu ale tací, na které by věčně hladová zubatá paryba mohla zaútočit. Jak pravděpodobný je atak z této strany?

Omezíme naše pátrání jen na blízké lokality, tedy na místa v Evropě. A začneme na Wikipedii.

Celkové počty

Mezi lety 1958 a 2018 bylo na světě zaznamenáno 2785 potvrzených útoků žraloků na člověka. Z nich bylo 439 smrtelných. Z toho bylo 52 zaznamenáno v Evropě. To znamená méně než jeden za rok. Tyto ataky měly 27 obětí. To je méně než jeden snědený za dva roky. Poslední smolař byl poobědván v roce 1989. Vysvětlení pro mladší generaci: To byla doba telefonních budek, muziky na kazetách a cvakacích lístků na tramvaj.

Srovnání

Jen pro srovnání je třeba uvést, že ročně zemře ve Spojených státech 38 lidí po úderu bleskem. V Evropě za poslední rok zemřelo více než 85 000 osob při dopravních nehodách. Jen v Chorvatsku jich bylo přes 800. A v České republice například v roce 2018 utonulo 185 lidí. A stále se chodíme koupat.

Kvalitní australské paryby

Za stejné období bylo v USA zaznamenáno 1104 útoků, z toho 35 smrtelných. V Austrálii to bylo 537 útoků a 74 mrtvých. Z těchto čísel je jasně patrné, že australští žraloci jsou šikovnější.

Itálie evropským šampionem

 Podíváme se na data po jednotlivých zemích. Z Evropy je na tom nejhůře Itálie. Od roku 1900 (před startem němého filmu) je zaznamenáno 26 nevyprovokovaných útoků žraloka na člověka. Z nich 10 skončilo tragicky. Na Jadranu to za tu dobu byly dva útoky, poslední před 50 lety.

Chorvatsko

V Chorvatsku je podle Shark Attack Data zaznamenáno 21 nevyprovokovaných útoků žraloka. Z toho je 14 fatálních. To vypadá jako vysoké číslo. 12 z toho se však odehrálo do roku 1935. Zbytek se stal až na jeden útok před rokem 1974. Poslední útok byl zaznamenán na Visu v roce 2008. Šlo o freedivera, který lovil s harpunou. Pokud měl v době útoku u sebe nějaký úlovek, je otázkou, jestli šlo o nevyprovokovaný útok.

Španělsko

Před Chorvatskem je ještě s 25 útoky Španělsko. Jen 8 z nich bylo smrtelných. Většina útoků je z doby před druhou válkou. Žádný z mladších ataků nebyl smrtelný. Od roku 2014 se událo 6 útoků, z toho 3 na Kanárech.

Řecko

Za Chorvatskem je s 19 body Řecko. 15 z nich skončilo smrtí. Od konce 2. světové války to bylo 9 nevyprovokovaných útoků, poslední v roce 1981. Na druhou stranu je třeba říci, že šlo ve většině případů o útoky, které skončily fatálně. Jen dva z nich plavci přežili.

Velká Británie a dále

Na 5. místě v Evropě je nyní Velká Británie s 16 útoky. Jediný plavec útok nepřežil. Po poslední světové válce šlo jen o 6 ataků. Následuje Francie s 8 útoky (dva skočily smrtí). Od poloviny dvacátého století jde jen o 4 útoky.

Vladimír Vladimírovič

Na závěr se podíváme ještě na nepotvrzené údaje z Ruska. Na Vladimíra Vladimíroviče zaútočil velký bílý žralok čtyřikrát. Ani jednou útok nepřežil.

Vytisknout
1663

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 7. dubna do 10:00.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 7. dubna 2019 do 10:00 hodin středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2019. Na otázku v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Cena do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 7. dubna 2019 do 10:00:00 hodin středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnou odpovědí. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty v pátek  12. dubna a tamtéž budou vyhlášeni. 15. dubna 2019 bude vítěz zveřejněn na Lodních novinách. 

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá bundu HP Racing Midlayer Jacket.  Vylosovaný na druhém místě vyhraje Hellypack Bag a cena za třetí místo je červenobílý HH Racing Bag. 

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 12.3.2019.

Tygr_right small_2018
Na horu