Search
× Search
Kurzy TOP
Vynikající tepelný komfort s Lifaloft
Daniel Vodička
/ Kategorie: Novinky

Vynikající tepelný komfort s Lifaloft

Mít v oblečení lehký a tenký izolační materiál s vynikajícími izolačními vlastnostmi, znamená úsporu prostoru hmotnosti při zachování maximálního pohodlí. To si od teplého oblečení přejeme.

Helly Hansen pracoval 4 roky na vývoji takového izolačního materiálu s PrimaLoft®. Výsledkem je LIFALOFT™, který je lehčí, tenčí a přitom teplejší než většina doposud využívaných izolantů. Své místo má tento materiál nejen v zimním oblečení, ale i na vodě, kde jsou podmínky v mnohém ještě tvrdší.

Základem materiálu jsou vlákna Lifa®, která Helly Hansen již od 70. let. Lifa® Stay Dry kombinuje specifická vlákna tkaná a kombinovaná tak, aby optimalizovala odvod vlhkosti od těla. Základem je pletený polypropylen, disponující minimální absorpcí vody (navlhavost 0,05 %). Lifaloft je výsledkem mnohaleté práce s vlákny a několika desítek vylepšení v posledních letech.

Foto Helly Hansen

Foto Helly Hansen

Materiál Lifaloft
Nový materiál Lifaloft byl vyvíjen společně odborníky dvou značek: Helly Hansen a obra v oboru zateplování oděvů – PrimaLoft. Technologie Lifa tvoří základ výsledného produktu až ze 75 %, zbytek nese technologii syntetických polyesterových vláken z produkce PrimaLoft. Lifaloft je oproti PrimaLoftu až o 20 % lehčí, a přitom má větší hřejivost. Vynikající tepelně izolační vlastnosti jsou způsobeny vysokým počtem mikroskopických vzduchových kapes, které omezují pohyb vzduchových částic, a minimalizují transport tepelné energie. Vzduchové kapsy izolují a zamezují úniku tepla ven.

Důležitou vlastností je nenasákavost novinky. Voda výrazně snižuje tepelně izolační vlastnosti. Lifaloft transportuje molekuly vody pryč od těla, čímž splňuje náročné požadavky na celý systém funkčního oblékání. Jak jsme již zmínili na začátku, je oblečení zateplené Lifaloftem velmi skladné. Při balení ne delší plavbu je to nedocenitelná vlastnost. Také ve chvíli, kdy máte oblečení zateplené Lifaloftem pod vrchní vrstvou žluťáků, se necítíte jak medvěd, ale můžete se volně hýbat, což je například při regatách nezbytné.

Image
HP Racing Midlayer Jacket

Jednou z bund, které využívají izolační materiál Lifaloft  je HP Racing Midlayer Jacket. Jde o budnu, kterou je možné vyhrát v soutěži, kterou Lodní noviny pořádají spolu s Helly Hansen a Velikonoční regatou. Teplá bunda, která je ideální jako střední vrstva pod žluťáky pokud prší, nebo ve vzduchu létá vodní tříšť, nebo jako vrchní vrstva za suchého počasí, má vyšší límec lemovaný fleecem. Stejný materiál je i v kapsách, které tak zahřejí ruce v případě potřeby.

www.hellyhansen.com

 

 

Vytisknout
2172

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 7. dubna do 10:00.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 7. dubna 2019 do 10:00 hodin středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2019. Na otázku v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Cena do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 7. dubna 2019 do 10:00:00 hodin středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnou odpovědí. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty v pátek  12. dubna a tamtéž budou vyhlášeni. 15. dubna 2019 bude vítěz zveřejněn na Lodních novinách. 

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá bundu HP Racing Midlayer Jacket.  Vylosovaný na druhém místě vyhraje Hellypack Bag a cena za třetí místo je červenobílý HH Racing Bag. 

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 12.3.2019.

Tygr_right small_2018
Na horu