Search
× Search
Kurzy TOP
Velikonočka týmu Giulia
Daniel Vodička
/ Kategorie: Velikonoční regata

Velikonočka týmu Giulia

Dostali jsme zprávu od principála týmu Giulia Johana Hirnšala. Mnohé překvapila nepovedená první etapa Giulie. Tady je vysvětlení…

Letošní Velikonoční regata pro tým Giulia nedopadla bohužel tak, jak tipovala většina z diváků. Jsme zklamáni svým výsledkem a zároveň nás mrzí, že vy jste přišli o možnost vyhrát nějakou skvělou cenu od Helly Hansen.

Při první etapě do Dubrovníku nám v úvodu přálo štěstí. V první půli jsme si vedli dobře a po těsném projetí kolem ostrova Vis jsme se podruhé dostali do těsného vedení. Nicméně vítr si poté znovu pohrál s pořadím a my jsme museli bojovat o vedení znovu. Bouřky, deště a nestálý vítr nás letos potrápily a zavedly náš tým jinam, než jsme chtěli. A tak to nakonec lepší než 22. místo v cíli být nemohlo.

Sebrat se a znovu bojovat

Museli jsme z ramen shodit deku nezdaru a připravit konzervativnější strategii na cestu zpět. Startovalo se opět za nulového větru. Strategie byla jasná - držet se blízko ostrova, s přicházejícím větrem se udržet vedoucí skupiny a poté vyčkat na správnou příležitost. U ostrova Lastovo jsme splnili cíl, který jsme si předsevzali, a to být blízko vedoucí skupiny. U Visu už to bylo 5. místo v pořadí. Následné bouřky s deštěm a kroupy rozhodly o tom, že jsme odjížděli na druhém místě a započali pokus o zkrácení náskoku vedoucí posádky, která v té době jela už 5 mil před námi… v cíli byl jejich náskok náskok už jen 0,3 míle a my byli nakonec spokojeni.

Celkové 10. místo bylo jen potvrzením toho, že Velikonoční regata je vyrovnaným závodem, který je plný zvratů a při kterém potřebujete i kus štěstí. Offshore je prostě takový. Tím je pro mnohé přitažlivý. Už teď se těšíme na příští rok.

 

 

Vytisknout
3173

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 7. dubna do 10:00.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 7. dubna 2019 do 10:00 hodin středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2019. Na otázku v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Cena do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 7. dubna 2019 do 10:00:00 hodin středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnou odpovědí. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty v pátek  12. dubna a tamtéž budou vyhlášeni. 15. dubna 2019 bude vítěz zveřejněn na Lodních novinách. 

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá bundu HP Racing Midlayer Jacket.  Vylosovaný na druhém místě vyhraje Hellypack Bag a cena za třetí místo je červenobílý HH Racing Bag. 

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 12.3.2019.

370 x 380
Tygr_right small_2018
Na horu