Search
× Search
Kurzy TOP
Soutěž o Brandaris Race a ceny Helly Hansen
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet, Zajímavosti

Soutěž o Brandaris Race a ceny Helly Hansen

Znovu tu pro vás máme soutěž o dvě místa na Brandaris Race. Tentokrát se s cenami přidala také společnost Helly Hansen.


Vedle míst na Brandaris Race od Sailing Clubu pro vás máme ceny Helly Hansen. Půjde o sadu trička HP Clean Ocean ze 100% recyklovaného polyesteru a nepromokavý pytel Sailing Bag Roll Up Top. Tyto sady máte tři, losovat se tedy budou celkem čtyři výherci.


A nyní co je třeba udělat pro zařazení do slosování o ceny? Tentokrát nebude stačit jen správná odpověď na otázku. Pro zařazení do slosování je třeba aktivně pomoci přírodě kolem od odpadu, od plastů.

Uklidíte pláž, zátoku, mořské dno, břeh rybníka, řeky, potoka, nebo jen kousek lesa či sadu. Vložte do soutěže fotografii z místa, které jste vyčistili, s taškou, nebo pytlem nasbíraného odpadu. Do popisky přidejte lokalitu, kterou jste vyčistili. To je vše!

Uděláte dobře přírodě, místu, které máte rádi, sobě i druhým. A budete zařazeni do slosování o již zmíněné ceny. Možná se najdou tací, kteří se do nás na Facebooku pustí s tím, že jde o zbytečnost, která nic neřeší, ale my si myslíme, že je lepší přispět dobré věci, než nedělat nic.

Do soutěže přispějeme cenou i my. Fotografie na stránkách soutěže můžete hodnotit svými lajky. Soutěžící, jehož snímek bude oceněn nejvíce lajky, získá od nás sadu knih Přístavní manévry a Anglicko-český ilustrovaný jachtařský výkladový slovník.

Na účast v soutěži máte celé léto. Mnoho štěstí.


Vytisknout
3636

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 7. dubna do 10:00.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 7. dubna 2019 do 10:00 hodin středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2019. Na otázku v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Cena do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 7. dubna 2019 do 10:00:00 hodin středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnou odpovědí. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty v pátek  12. dubna a tamtéž budou vyhlášeni. 15. dubna 2019 bude vítěz zveřejněn na Lodních novinách. 

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá bundu HP Racing Midlayer Jacket.  Vylosovaný na druhém místě vyhraje Hellypack Bag a cena za třetí místo je červenobílý HH Racing Bag. 

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 12.3.2019.

Tygr_right small_2018
Na horu