Search
× Search
Kurzy TOP
Odříznuté ostrovy, zemětřas a Split bez kávy
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet, Zajímavosti

Odříznuté ostrovy, zemětřas a Split bez kávy

254 nakažených koronavirem je v Chorvatsku. Na špici je s velkým náskokem Záhřeb, druhé místo v tabulce patří Istrii a třetí je Rijeka. Velký posun v celkovém pořadí zaznamenal Dubrovnik (se 14 body na 5. místo) a po volnějším startu se rozjíždí i bohatý Split.

Vzhledem k centru evropské nákazy v Alpách je možné na mapě koronaviru sledovat popularitu alpských disciplín v Chorvatsku.

Odříznuté ostrovy

Již před dvěma dny zakázala vláda převoz pasažérů trajekty na chorvatské ostrovy. Se zdravotními službami je to dál od pobřeží slabší a epidemie by se mohla na věkově nadprůměrných obyvatelích ostrovů ošklivě podepsat. Na některých by mohla být domorodá populace zcela vyhlazená (věkový průměr stálého osídlení 70+). Na ostrovy se tak dostanou jen obyvatelé s trvalým bydlištěm.

Výjimka pro Záhřeb

Jedinou výjimkou je po včerejším zemětřesení Záhřeb. Obyvatelé hlavního města, kteří utrpěli škody při vibraci země a mají vikendicu na Pagu, se mohou přesunout do svých prázdninových domků. Podmínkou je, že z nich nevytáhnou paty a budou dodržovat karanténu. Je zakázána mixace obyvatel metropole s ostrovany. O možnostech využití jachet pro karanténu se chorvatské zdroje nezmiňují. Přitom jachta je pro karanténu ideální…

Split bez startovního výstřelu

Dovedete si představit obyvatele Splitu bez kávy? Nebo dokonce bez ranní kávy? Kavárny patří k hlavnímu městu Dalmácie stejně, jako u nás uzavírky k D1. Historie snad nepamatuje chvíli, kdy by nebylo možné si dát ve Splitu ranní kávu. Je to takový startovní výstřel na začátku dne. A nyní konec…

Vše je zavřeno, den nezačíná, staleté pořádky se hroutí. Zpočátku ještě místní obyvatelé využívali alespoň stolky v kavárnách před Diokleciánovým palácem a nosili si kávu vlastní, ale i to jim policie zakázala. Skupinkování je zakázáno, majitelé Hajduku si lížou rány a s turistickou sezónou to také nevypadá bůhvíjak.

Jasné nebe nad Dalmácií tmavne chmurami.

 

Vytisknout
1594

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 7. dubna do 10:00.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 7. dubna 2019 do 10:00 hodin středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2019. Na otázku v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Cena do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 7. dubna 2019 do 10:00:00 hodin středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnou odpovědí. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty v pátek  12. dubna a tamtéž budou vyhlášeni. 15. dubna 2019 bude vítěz zveřejněn na Lodních novinách. 

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá bundu HP Racing Midlayer Jacket.  Vylosovaný na druhém místě vyhraje Hellypack Bag a cena za třetí místo je červenobílý HH Racing Bag. 

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 12.3.2019.

Tygr_right small_2018
Na horu