Search
× Search
Kurzy TOP
Neuvěřitelně vyrovnaná Velikonočka
Daniel Vodička
/ Kategorie: Velikonoční regata

Neuvěřitelně vyrovnaná Velikonočka

První tři místa ve Velikonoční regatě si rozdělily týmy, které získaly shodně po 7 bodech. O vítězi rozhodla první příčka v Dubrovniku týmu Redside Pavla Bělehrada.

Fantastický výkon v první etapě a kontrola čela v etapě druhé znamenala celkové vítězství ve Velikonoční regatě pro Pavla Bělehrada a jeho tým Redside. Na jeho vítězství se těšilo 6 tipujících v naší soutěži o ceny Helly Hensen.

Tým Redside si skvěle vedl v první etapě a bezpečně v Dubrovníku zvítězil. V etapě druhé závodníci museli opět bojovat především se slabým větrem nedlouho po startu. Štěstěna se po startu přelévala mezi skupinou severní, která plula v Mljetském kanálu a skupinou jižně od Mljetu, která byla početnější.

Nějaký čas se zdálo, že rychlejší je severní skupina. Na konci Mljetu ale zastavilo závodníky bezvětří a do čela šlo jižní klřídlo. Náskok si vybudovala jachta SDJ OrangeYacht Jirky Macha, která doplula v první etapě na 8. místě. Vzhledem k zamíchanému pořadí to pro Jirku Macha mohlo znamenat medaili. Zvláště poté, co se na druhou příčku dostal tým Giulia, který v první etapě vyhořel.

Tým Jirky Macha zvítězil ve druhé etapě s velkým náskokem, ale na bednu to nakonec nestačilo. SDJ OrangeYacht měl po součtu s první etapou 9 bodů, ale před něj se dostala trojice sedmibodových týmů. Redside, Rumové kvarteto a tým Pavla Horáka. Šlo o týmy, které dopluly v první etapě na prvním až třetím místě. Ve druhé etapě si pořadí prohodily a obsadily místa 6, 5 a 4. Zajímavá náhoda. Na Jirku Macha tak zbyla brambora.

Pro mnohé fanoušky Velikonočky závod neskončil po projetí závodníků cílem. My jsme spolu s organizátory regaty Akita Yacht a firmou Helly Hansen pro vás měli tipovací soutěž na vítěze. V soutěži tipovalo 252 jachtařů. Správných a platných tipů bylo 6. Z nich organizátoři závodu vylosují na slavnostním zakončení tři výherce, kteří vyhrají ceny od Helly Hansen.

Jen pro zajímavost uvádíme, že téměř stovka tipů mířila na tým Giulia a čtyřicet na Benemedo.

Vítěze naší soutěže zveřejníme, jakmile dostaneme výsledky losování z Murteru.

Výsledky regaty najdete zde.

Vytisknout
3501

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 7. dubna do 10:00.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 7. dubna 2019 do 10:00 hodin středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2019. Na otázku v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Cena do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 7. dubna 2019 do 10:00:00 hodin středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnou odpovědí. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty v pátek  12. dubna a tamtéž budou vyhlášeni. 15. dubna 2019 bude vítěz zveřejněn na Lodních novinách. 

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá bundu HP Racing Midlayer Jacket.  Vylosovaný na druhém místě vyhraje Hellypack Bag a cena za třetí místo je červenobílý HH Racing Bag. 

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 12.3.2019.

370 x 380
Tygr_right small_2018
Na horu