Search
× Search
Kurzy TOP
Mám loď na největší z rekordů
Marie Marková
/ Kategorie: Rozhovory, Ostatní regaty

Mám loď na největší z rekordů

Francouzský sólový jachtař Thomas Coville má nový Ultime trimaran. Je to revoluční jachta, která je určená především k plavbě kolem světa pod 40 dnů. Sólo! Jaké jsou plány Thomase Covilla a kdy poprvé na novém monstru vypluje?

 

Jaké jsou vaše současné závodní cíle?

Rekordní sólo plavba kolem světa na novém trimaranu za méně než čtyřicet dní. Je to docela výzva. Nevím, kdy ji uskutečním, ale to je v následujících letech mým cílem.

 

	Foto Sodebo

Foto Sodebo

Nový trimaran Sodebo 3
Nový trimaran Sodebo Ultim 3 je hotov. Kdy začnete trénovat s novou lodí?

Loď byla představena již 2. března. Do konce března již poprvé vyplujeme. Následovat bude vylaďování a úpravy nastavení. V květnu plánujeme přeplout Atlantik. Tato loď je něco zcela nového, začínám opravdu od nuly. Je to jako skok do neznáma. Tolik věcí se ještě netestovalo! Nejprve se musím zorientovat, kde mám na lodi stát a jak se vypořádat s tím, že hlavní plachta / stěžeň je za mými zády. To vše je pro mne zcela nové a musím se s tím sžít.

 

 

Foto Sodebo

Foto Sodebo

Thomas Coville
Co očekáváte? Bude loď lehčí? Rychlejší? O kolik?

Mým cílem je jet sólo kolem světa rychleji než kdykoli před tím. Vcelku není nejdůležitější, jak je loď rychlá či lehká, ale podstatné je, co jsme schopni změnit a jaké budou mít změny dopad na náš způsob plavby. Je to otázka budoucnosti plachtění, nemohu říci, kam bude směřovat, to je někde před námi.

 

 

 

Co se týče vylepšování rekordů, co považujete za důležitější? Jak byste seřadil následující body?

Vývoj designu a výroby lodí

Vývoj řídící techniky a přístrojů

Zpřesňování předpovědi počasí

Z těchto tří vámi navrhovaných faktorů je jasně nejdůležitější design a výroba lodí. Ta je zásadní pro zvýšení výkonu lodi. Technologie má obrovský vliv. Dle typu lodi volíme cestu a pracujeme s předpovědí počasí. Uvedu příklad, co dělají skippeři na Vendée Globe. Snaží se dostat do tlakové níže, kus cesty se na ni svezou a pak čekají na další. Během mé poslední plavby jsem byl dost rychlý, protože se mi podařilo chytit tlakovou níži a svést se s ní o něco déle. Umožnila mi zrychlit a zároveň jsem plul bezpečněji, protože jsem zůstal ve stabilním počasí. S novou lodí Sodebo Ultim 3 to bude něco zcela jiného. Budeme schopni jet mnohem rychleji ve srovnání s rychlostí větru. To znamená, že nejenže stihneme danou tlakovou níži, ale doženeme i tu, která jí předcházela. Šílené, že?

Jedinou neznámou je skipper. Vůbec netuším, jak budu schopný ovládat svou loď v těchto podmínkách. Vše bude nové! Vracím se k základům.

 

Foto Sodebo

Foto Sodebo

Thomas Coville
Jakou loď jste měl nejraději?

Loď je jen nástroj. Nejraději jsem na oceánu, jen příroda a já. To mne naplňuje a cítím se být sám sebou. Na lodi nezáleží.  Plavby na mé předchozí lodi jsem si ale opravdu užíval. Původně patřila legendě jachtingu Olivieru de Kersauson. Upravil jsem ji a vylepšil. Plavit se na ní pro mne znamenalo udržení jeho jména a odkazu, ale také to pro mne byla výzva, závod.

Příběh mé nové lodi je úplně jiný. Začali jsme s papírem v ruce a čtrnácti experty. Ne pouze jedním architektem. A tak i vztah k této lodi budu mít jiný. Už se těším.

Vytisknout
3430

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 7. dubna do 10:00.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 7. dubna 2019 do 10:00 hodin středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2019. Na otázku v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Cena do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 7. dubna 2019 do 10:00:00 hodin středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnou odpovědí. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty v pátek  12. dubna a tamtéž budou vyhlášeni. 15. dubna 2019 bude vítěz zveřejněn na Lodních novinách. 

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá bundu HP Racing Midlayer Jacket.  Vylosovaný na druhém místě vyhraje Hellypack Bag a cena za třetí místo je červenobílý HH Racing Bag. 

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 12.3.2019.

Tygr_right small_2018
Na horu