Search
× Search
Kurzy TOP
Lepší předpovědi pro Jadran
Daniel Vodička
/ Kategorie: Počasí

Lepší předpovědi pro Jadran

Od března bude předpověď počasí pro Jadran zase o krok lepší a pro jachtaře užitečnější. Mnohem více se dozvíme o blížících se bouřkách.

Z meteorologického pohledu žilo pobřeží Jadranu v minulém tisíciletí. Jinde běžné meteorologické radary na pobřeží chyběly a nebylo tak možné monitorovat bouřky. Chorvatská meteorologická služba DHMZ se snažila díru zalepit, ale nedařilo se to. Meteorologové měli připravena místa na umístění radarů, ale lid se postavil na zadní a razantně zavrtěl hlavou.

Příkladem může být spor o meteorologický radar na kopci Debeljak u Sukošanu. Meteorologové byli připraveni konat, ale lidové povstání sukošanských smetlo z Debeljaku nejen skupinu vědců, ale i celý projekt radaru. Lid byl přesvědčen, že radar by seslal na sukošanské měšťanstvo rány v podobě rakoviny, bolestí hlavy, nízkého IQ nenarozených dětí, plešatění pana starosty a vrásek paní starostové.

Vědecká obec se snažila vzniklá nedorozumění vysvětlit, ale když se jeden z meteorologů pokusil naznačit, že stárnutí pleti souvisí s věkem a nikoli s radarem, byl jakékoli diskuzi konec a ředitel DHMZ musel zatroubit k rychlému ústupu do připravených a nastartovaných služebních vozů. Takto skončil projekt radaru v severní Dalmácii.

Soukromé radary

Na stejnou cestu se vydala i maďarsko-česká společnost MeteoSense. První radar instalovala nedaleko Puly, druhý nyní v Zadaru a další se chystá na Hvaru. To by mělo být vše pro dnešek. Připravují se ale i další projekty.

Nynější radar instalovaný v Zadaru má dosah 250 km. Na tuto vzdálenost je schopen detekovat bouřky. Déšť bude patrný na 100 km a lehké sněžení na 50 km. Chorvatské pobřeží bude pokryto od severu, až po ostrov Mljet na jihu.

Radar by měl být v provozu od března. Výstupy by měly být k dispozici zde.

Vytisknout
1831

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 7. dubna do 10:00.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 7. dubna 2019 do 10:00 hodin středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2019. Na otázku v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Cena do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 7. dubna 2019 do 10:00:00 hodin středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnou odpovědí. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty v pátek  12. dubna a tamtéž budou vyhlášeni. 15. dubna 2019 bude vítěz zveřejněn na Lodních novinách. 

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá bundu HP Racing Midlayer Jacket.  Vylosovaný na druhém místě vyhraje Hellypack Bag a cena za třetí místo je červenobílý HH Racing Bag. 

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 12.3.2019.

Tygr_right small_2018
Na horu