Search
× Search
Kurzy TOP
Jaké jsou náklady na týden plavby
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet, Zajímavosti

Jaké jsou náklady na týden plavby

Chystáte se v létě vyplout na týden v některé oblíbené charterové lokalitě. Jak vysoké budou náklady na týdenní plavbu? Kolik za týden utratíte z lodní kasy?

Nebudeme se zabývat tím, kolik stojí pronájem jachty. To si může každý zjistit. Jaké však budou náklady na plavbu samotnou? Co utratíte navíc za týden?

Na tuto otázku nejde odpovědět jednoduše. Záleží, jaká je touha utrácet, jaká je potřeba navštěvovat instagramová místa, jak moc jste přitahováni gravitací profláklých nočních barů. Zkusíme proto odhadem určit dvě varianty plavby. Jednu skromnou a druhou neskromnou v Chorvatsku. Na závěr uvedeme ještě převodový koeficient pro Řecko.

Výpočet je platná pro 12 m dlouhou jachtu s 6 osobami na palubě.

Nákladná varianta

platby

cena HRK

cena Kč

počet

cena celkem HRK

cena celkem Kč

marína

550,00 HRK

 

2

1 100,00 HRK

3 740,00 Kč

přístav

360,00 HRK

 

2

720,00 HRK

2 450,00 Kč

bóje

250,00 HRK

 

2

500,00 HRK

1 700,00 Kč

stání na kotvě

0,00 HRK

 

0

 

0,00 Kč

nákup v ČR

 

10 000,00 Kč

 

 

10 000,00 Kč

snídaně

200,00 HRK

 

7

1 400,00 HRK

4 760,00 Kč

večeře na lodi

100,00 HRK

 

0

 

0,00 Kč

večeře restaurace

2 000,00 HRK

 

7

14 000,00 HRK

47 600,00 Kč

ovoce a zelenina

200,00 HRK

 

7

1 400,00 HRK

4 760,00 Kč

vstupné NP

600,00 HRK

 

 

600,00 HRK

2 040,00 Kč

pohonné hmoty

750,00 HRK

 

 

750,00 HRK

2 550,00 Kč

doprava vozem

 

10 000 Kč

0

 

0,00 Kč

doprava letecky

 

5 000,00 Kč

6

 

30 000,00 Kč

taxi do maríny

 

2 500,00 Kč

2

 

5 000,00 Kč

 

 

 

 

 

 

Celkem v Kč na loď

 

 

 

 

114 600,00 Kč

Celkem v Kč na hlavu

 

 

 

 

19 100,00 Kč

 

 

Skromná varianta

platby

cena HRK

cena Kč

počet

cena celkem HRK

cena celkem Kč

marína

550,00 HRK

 

0

0,00 HRK

0,00 Kč

přístav

360,00 HRK

 

1

360,00 HRK

1 225,00 Kč

bóje

250,00 HRK

 

1

250,00 HRK

850,00 Kč

stání na kotvě

0,00 HRK

 

4

0,00 HRK

0,00 Kč

nákup v ČR

 

10 000,00 Kč

 

 

10 000,00 Kč

snídaně

100,00 HRK

 

7

700,00 HRK

2 380,00 Kč

večeře na lodi

100,00 HRK

 

5

500,00 HRK

1 700,00 Kč

večeře restaurace

1 500,00 HRK

 

2

3 000,00 HRK

10 200,00 Kč

ovoce a zelenina

100,00 HRK

 

7

700,00 HRK

2 380,00 Kč

vstupné NP

600,00 HRK

 

 

600,00 HRK

2 040,00 Kč

pohonné hmoty

350,00 HRK

 

 

350,00 HRK

1 190,00 Kč

doprava vozem

 

10 000,00 Kč

1

 

10 000,00 Kč

doprava letecky

 

5 000,00 Kč

0

 

0,00 Kč

taxi do maríny

 

2 500,00 Kč

0

 

0,00 Kč

 

 

 

 

 

 

Celkem v Kč na loď

 

 

 

 

41 965,00 Kč

Celkem v Kč na hlavu

 

 

 

 

6 995,00 Kč

 

Poznámka: Uvedené tabulky jsou orientační, za nedostatek peněz v restauraci neručíme.

V těchto cenových relacích je možné se pohybovat. Jsou samozřejmě možné odchylky v obou směrech, jde ale o extrémy.

Pokud by vás zajímala cenová náročnost Řecka, rozdíly budou především v cenách přístavních poplatků. V Řecku se stojí obvykle zdarma (neplatí všude). Tamní restaurace nabízejí pestrou škálu levnějších běžných jídel (nejde o čerstvé ryby), které je možné pořídit cca do 15 EUR na hlavu (dle lokality). Především námi uvedená nákladná varianta bude cenově mnohem přijatelnější. Levná varianta se prodraží kvůli vyšší ceně za dopravu.

Vytisknout
1649

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 7. dubna do 10:00.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 7. dubna 2019 do 10:00 hodin středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2019. Na otázku v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Cena do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 7. dubna 2019 do 10:00:00 hodin středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnou odpovědí. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty v pátek  12. dubna a tamtéž budou vyhlášeni. 15. dubna 2019 bude vítěz zveřejněn na Lodních novinách. 

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá bundu HP Racing Midlayer Jacket.  Vylosovaný na druhém místě vyhraje Hellypack Bag a cena za třetí místo je červenobílý HH Racing Bag. 

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 12.3.2019.

Tygr_right small_2018
Na horu