Search
× Search
Kurzy TOP
Dneska by to šlo...
Daniel Vodička
/ Kategorie: Počasí, Kam jet

Dneska by to šlo...

S jarem, které začíná prosakovat do vzduchu, roste chuť vyrazit na moře. Je sice stále ještě únor, ale třeba by to šlo… Jaká je nyní situace v oblíbených jachtařských lokalitách na jihu Evropy?

Chorvatsko

Nám nejbližší jachtařskou lokalitou je Chorvatsko. Stále tam panuje zima podle kalendáře, ale momentálně se teploty pohybují mezi 10 a 15°C včetně noci. Co se týče právě zahájeného týdne, takto budou vypadat teploty až do neděle. Výjimkou bude noc ze středy na čtvrtek, kdy po přechodu fronty spadne ve Splitu teplota až k 5°C. S dobrým oblečením může jít o příjemný jachtařský týden. Zvláště pokud vezmeme v úvahu, že v přístavech budete sami.

Pokud byste uvažovali o koupačce, Tak moře je nyní nejstudenější z celého roku. Ve Splitu se v únoru scházejí otužilci a pochvalují si, že nyní je voda konečně jiskrně ledová. Má 14°C (tuto jiskřivou teplotu má Vltava nad Prahou v létě).

Řecko

Vyrazíte-li na loď do Athén, čekají vás teploty mezi 10 a 17°C (ve dne i v noci). Vzhledem k tomu, že je jasno, bude to na sluníčku na krátký rukáv.

Teplota moře v Řecku se i přes zimu udržela na 17°C. To už je na koupání i pro běžné statečnější jedince neotužileckého typu.

Sicílie

Pokud byste se vydali na Sicílii, bude to s teplotami ještě o něco lepší. Přes den šplhají ke 20°C. Nejnižší denní na následující týden jsou kolem 16°C. Teplota moře je nyní kolem 15°C.

Cena pronájmu jachty

Podíváme se ještě na cenu pronájmu jachty v této nesezóně.  V Chorvatsku lze čtyřkajutovou jachtu pořídit již od cca 850 EUR i s tranzit logem. Pokud byste chtěli jachtu ne starší tří let, bude to cca 1100 EUR.

V Řecku je možné pořídit do tří let starou jachtu na týden od cca 1550 EUR.  Nezáleží-li vám na stáří lodě, je to od cca 900 EUR s transit logem.

Na jihu Itálie jsou ceny vyšší a budou se pohybovat za čtyři kajuty kolem 1800 EUR. U nových jachet budou dokonce ještě o cca 400 EUR vyšší.

Upozornění na závěr

Uváděné počasí platí dnes a na následující týden. Co bude dál nechceme předjímat. Jen připomínáme, že během března zasáhnou chorvatské pobřeží tři silné bóry. První kolem 10., druhá 20. a třetí 30. března. Alespoň tak hovoří pranostiky...

Vytisknout
1298

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 7. dubna do 10:00.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 7. dubna 2019 do 10:00 hodin středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2019. Na otázku v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Cena do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 7. dubna 2019 do 10:00:00 hodin středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnou odpovědí. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty v pátek  12. dubna a tamtéž budou vyhlášeni. 15. dubna 2019 bude vítěz zveřejněn na Lodních novinách. 

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá bundu HP Racing Midlayer Jacket.  Vylosovaný na druhém místě vyhraje Hellypack Bag a cena za třetí místo je červenobílý HH Racing Bag. 

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 12.3.2019.

Tygr_right small_2018
Na horu