Search
× Search
Situace na Orlíku
Jan Koukal

Situace na Orlíku

O situaci na Orlíku jsme již jednou psali. Jak to nyní vypadá v maríně Yacht Club Barrandov? Situaci a okolnosti, které k ní vedli, nám popsal Petr Štěpánek.

Situace na Orlíku by se po jachtařské stránce dala bez nadsázky nazvat tragickou. Yacht Club Barrandov je kvůli morfologii zátoky, ve které leží, na tom letos nejhůře ze všech. Během léta prakticky přestal existovat. Ostatní to posouváním mol víceméně zvládali za cenu větších či menších ztrát na místech pro lodě i na financích.

Již několikrát jsem řekl, a Povodí Vltavy s tím nesouhlasí, že nebýt nešťastných manipulací a snížení hladiny z důvodu protipovodňové ochrany v dubnu a květnu letošního roku, mohla být situace o poznání lepší a alespoň prázdniny bychom zvládli celkem v klidu. Orlík byl totiž ke konci dubna celkem slušně naplněn až nad kotu 348m n.m. a následně skokově vyprázdněn až pod kotu 346m n.m. Poté se začali snažit jej naplnit na „naplánovanou“ hladinu 347,90 a to se jim kvůli suchu již nepodařilo. Dostali se jen trochu přes 347m n.m. V minulosti byl Orlík na jaře vždy až na kotě 350m n.m. a s tím se již dalo rozumně hospodařit i při suchu. Z toho je jasné, že protipovodňová ochrana formou vypouštění přehrady není samospasitelná a je třeba se zaměřovat na jiné způsoby. To ale mnozí stále nechtějí slyšet.

Další velký problém, který s sebou nese požadavek obcí pod kaskádou na snížení hladiny, je splavnost řeky. Vyhoví-li se přání obcí, nebude možná a tím pádem jsou obrovské investice do splavnosti znehodnocené a EU bude nejspíše chtít poskytnuté dotace vrátit! Letošní sucho ukazuje, protože snížilo hladinu na úroveň jejich požadavku, co by to znamenalo pro život na Orlíku. Zničená nebo omezená funkce přístavišť a snížený zájem o rekreaci na Orlíku vůbec. Na to je napojena celá místní infrastruktura. Nedostatek vody na Orlíku by negativně na trvalo ovlivnil i vše, co je závislé na vodě ve Vltavě i Labi. Orlík by se nejspíše stal mrtvou retenční nádrží a to propojení s rekreační plavbou v západní Evropě, na které se mnozí z nás těšili, by se  tak asi již nikdy nesplnilo.

Zde najdete petici, která v souvislosti se situací na Orlíku vznikla.

5728
Tygr_right small_2018
Na horu