Přístavní manévry červená
× Search
Jste na palubě sami a potřebujete zajet na místo mezi mola finger pier. Například v Šibeniku. Jak na to? Na molu nestojí nikdo, aby vám pomohl a na palubě jste sami. V takovém případě se můžete rozhodnout pro zajetí přídí. Pomalu připlouváte vedle prstu, který vybíhá z hlavního mola (1). Máte připraveno lano se smyčkou na konci. Smyčka je prostrčená pod relingem, vede kolem středového pacholete a na vinšnu u kormidla. Najedeme vedle prstu tak, abychom stáli přibližně o metr dále od centrálního mola, než je běžné. Zastavíme na zpětný chod jachtu. Odběhneme od kormidla na bok lodě a hodíme smyčku na laně na vazák na konci prstu. Vrátime se do kokpitu, druhý konec lana máme na vinšně u kormidla a dopneme ho. Zařadíme přední chod, lano napneme, necháme zařazenou rychlost a jachta se stabilizuje bokem vedle prstu (2). Podle větru můžeme kormidlo natočit k molu (příď bude mít tendenci mířit k molu), nebo od mola (příď bude mít tendenci se stáčet od...

Návětrná nebo závětrná?

Víte, co znamená, že je loď návětrná, nebo naopak závětrná? Co se děje, když v sílícím větru ztrácíme kontrolu a jak lépe docílit vyváženosti plachet? Pro správnou odpověď trochou teorie, kterou použijete v praxi.

Poslední
Na horu