HH Soutez
× Search

Zkratky v navigaci

Zkratky v navigaci
Zkratky v navigaci
Na navigačních přístrojích se . se zkratkami, které mnohým nic neřeknou. Přinášíme jejich přehled a překlad do češtiny.        Navigační zkratky AIS  Automatic Identification System automatický identifikační systém AWA Apparent Wind Angle úhel zdánlivého větru AWS  Apparent Wind Speed rychlost zdánlivého větru Batt. Battery baterie BSP Boat Speed rychlost proti vodě BTW  Bearing To Waypoint  kurz k waypointu (k trasovému bodu) CMG  Course Made Good uplutý skutečný kurz proti dnu mezi dvěma body (někdy může být zaměněn s COG) COG   Course Over Ground kurz proti dnu (aktuální kurz proti dnu) CSR POS  Cursor Position  poloha kurzoru CTS  Course to Steer kurz proti vodě dGPS  ...

Český zmatek

Mnohé jachtaře rozradostní ovládání navigačních přístrojů v češtině. Na tento výdobytek ale raději honem zapomeňte, jinak se ztratíte ve světě nesmyslných zkratek.

Na horu