Kurzy TOP
× Search

Na který bok začít stoupačku?

Na který bok začít stoupačku?
Na který bok začít stoupačku?
Jednoduchý příklad. Jste na severu Francie a chcete plout do Anglie. Vítr vane přímo do úst. Jak začnete se stoupačkou? Předpokládáme, že vítr je stabilní. Ve Středomoří by to bylo víceméně jedno. V přílivových vodách to tak není. Musíte prostudovat přílivové proudy. Jinak budete křižovat a nic.     Podívejte se na obrázek. Obě jachty plují stejnou trasu z A do B. Obě mají stejný vítr a stejný proud. Jsme v přílivových vodách a proud se cyklicky otáčí. Proto teče u spodního břehu úžiny proud východním směrem a u horního břehu západním (o pár hodin později). Začít s větrem z pravoboku Podívejme se na levou polovinu obrázku. Jachta vyplouvá s větrem z pravoboku. Vypluje k cíli rychlostí 5 uzlů. Proud o rychlosti 2 uzlů (například) bude snižovat rychlost proti dnu (COG), ale bude zlepšovat její kurz plavby. Rychlost přibližování se k cíli (VMG) bude dobrá, dejme tomu 4 uzle. Po 3 hodinách, kdy proud změní směr, uděláme s lodí obrat a znovu zamíříme proti...

Křižování proti větru

Potřebujete křižovat k cíli, který je přímo proti větru. Jaký kurz zvolíte? Jak dlouhé budou jednotlivé úseky? A víte, co je VMG? V několika dílech si vše vysvětlíme.

Co je to VMG?

Někdy se setkáte s problémy, na které neznáte odpověď. Pokud jsou jachtařské, jsme tu my, abychom vám odpověděli sami, nebo ji zprostředkovali, pokud ji...
Na horu