Kurzy TOP
× Search

Výpočet rychlosti přílivového proudu

Výpočet rychlosti přílivového proudu
Výpočet rychlosti přílivového proudu
Již po několikáté se věnujeme se přílivovému proudu, respektive jeho směru a rychlosti. Směr je z atlasu jasný, jak ale spočítáme jeho přesnou rychlost? Pojďme se znovu podívat na již jednou použitý list z atlasu přílivových proudů. Vidíme, že pro 4 hodiny před vysokou vodou v Doveru bude proud směřovat cca na východ a rychlost proudu je vyjádřená čísly 20,35 Již jsme si řekli, že v NEAPU bude rychlost proudu 2,0 uzly. Ve SPRINGU to bude 3,5 uzlu. Otázka je, jak to bude někde mezi SPRINGEM a NEAPEM. Pojďme se podívat například na 5. srpna l odpoledne. Nejprve musíme zjistit, kdy je vysoká a kdy nízká voda a jaká bude výška hladin. Vysoká voda bude ve 2155 a výška hladiny bude 6,0 m. Nízká voda bude v 1639 a výška hladiny bude 1,6 m. Nyní musíme spočítat RANGE, tedy rozdíl hladin: 6,0 – 1,6 = 4,4 m.   Teď se podíváme na křivku přílivu pro Dover. Na ní zjistíme, že RANGE při SPRINGU je 6,0 m a při NEAPU 3,2 metru. My víme, jaká by byla...
Na horu