Přístavní manévry červená
× Search
Na závěr prvního dílu našeho meteorologického seriálu jsme si slíbili, že se podíváme blíže na synoptickou mapu a řekneme si, co z ní vyčteme. Synoptická mapa zobrazuje rozvržení tlaku vzduchu a rozvržení meteorologických jevů.  Bude foukat hodně, nebo málo? Co na jednoduché mapě vidíme? Vidíme tam čáry, které spojují místa se stejným tlakem vzduchu. Jmenují se izobary. Pro zjednodušení si je představte jako vrstevnice. Tam, kde jsou vrstevnice blízko u sebe, bude prudký kopec. Kde jsou od sebe daleko, nebo nejsou žádné, můžeme čekat jen mírný svah. Nebo dokonce rovinu. S větrem a synoptickou mapou je to stejné. Kde jsou izobary blízko sebe, bude foukat silný vítr. Kde jsou od sebe daleko, bude vítr...

Přijde bouře rychle?

Chcete plout z A do B. Vítr je příznivý, ale blíží se tlaková níže. Do bouře se dostat nechcete. Máte ještě na plavbu čas, nebo už je...
Na horu