Přístavní manévry červená
× Search
Vidíte hloubku v mapě. Odpovídá tomu, jaká je ve skutečnosti? Můžete se podle ní orientovat? Nebo vyžaduje nějaké přepočítání? Podívejte se na uvedený obrázek. Na něm vidíte, jak to s hloubkami je a co vlastně znamenají. Vidíte, od čeho se značí výška majáku, od čeho podjezdová výška mostu, kde je nula mapy a od jaké hladiny se značí výška skalisek, která se za odlivu vynořují nad hladinu.   Ještě si vysvětlíme jednotlivé hladiny HAT Highest Astronomical Tide nejvyšší astronomická hladina přílivu (nezohledňuje meteorologické podmínky) MHWS Mean High Water Spring střední vysoká hladina při springu MHWN Mean High Water Neap střední vysoká hladina při neapu MSL Mean Sea Level střední hladina moře MLWN Mean Low Water Neap střední nízká hladina při neapu MLWS Mean Low Water Spring střední nízká hladina při springu CD Chart Datum mapové datum (nula mapy) také LAT – Lowest Astronomical Tide – nejnižší astronomický odliv

Druhy dna pro kotvení

Chcete-li zakotvit, je pro vás extrémně důležitý druh dna. Potřebujete vědět, jestli je na dně jemný štěrk, kamení, nebo bahno. Víte však,...

Desetiny, setiny, tisíciny?

Ve vysílačce slyšíte posádku závodící jachty hlásit polohu: „Stupně, minuty, desetiny, setiny, tisíciny. Chyba, oprava! Další hlášení. Vše je jinak! Přesnost je zbytečný stres....
Na horu