Přístavní manévry červená
× Search
Se stále se zvyšující spotřebou elektrické energie roste počet akumulátorů na palubě. Nenahlížíme na ně jako na riziko. Mohou ale být příčinou výbuchu a požáru. V posledním stadiu nabíjení akumulátoru se rozkládá malé množství elektrolytu a uvolňuje se vodík a kyslík. U klasických otevřených olověných baterií plyn uniká ven, u uzavřených baterií například gelových či AGM zůstává plyn v akumulátoru, ale za určitých okolností (neustávající přebíjení) je vnitřní tlak takový, že uvolní pojistný ventil a plyn unikne z akumulátoru. Ze školy si pamatujete, že vodík je velmi výbušný. Železné piliny + kyselina, uvolňuje se plyn, který jímáme do baňky. Tu následně zapálíme. Plyn bouchne. Školní pokus. Vodík je lehčí než vzduch, pokud má tedy jakoukoli možnost úniku, unikne do ovzduší a pryč z lodi. Někdy ale mohou být baterie umístěné na místech s minimální nebo žádnou ventilací. Potom se může v nějaké kapse vodík zachycovat (podobně jako při pokusu ve zkumavce). Pak již stačí...
Na horu