Search
× Search
Situace na Lastovu uprostřed sezóny
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Situace na Lastovu uprostřed sezóny

Jeden z nejizolovanějších chorvatských ostrovů je oblíbeným jachtařským cílem. Jak to nyní vypadá s místem na kotvištích a v přístavech nám napsal Jirka Pacák.

„Včera dopoledne jsme udělali na večer rezervaci v restauraci Augusta Insula v Zaklopatici na severu Lastova. Za stání s elektřinou a vodou chtěli 200 kun. Navzdory tomu, že jsme tam byli na večeři. K tomu 4700 kun za večeři. Celkově dražší stání. Restaurace Triton i Aragosta byly naprosto plné. Jedině Santor měla ještě volno. Všechny bóje v zátoce plné, dále v zátoce stály lodě na kotvách. Takhle plno jsem zde ještě nezažil.“

Informace od Jirky ještě doplníme komentářem. Jednalo se o noc z úterka na středu, tedy o prostředek týdne, kdy je jsou lokality nejvzdálenější od charterových základen nejplnější.

Další možnosti stání na Lastovu

Zdroj Navionics

Zdroj Navionics

Stání na Lastovu.
Ceník vstupného do Přírodního parku Lastovo najdete zde.

V pravidlech parku je uvedeno, že jachtaři mají dát přednost vyvázání se na bóje před kotvením. Pokud je to možné. Nemá se kotvit v porostech mořské trávy Posidonie.

Sveti Mihajlo

Zdroj Google

Zdroj Google

Stání u mola Sveti Mihajlo.
Za klidného moře je velice krásné stání u mola Sveti Mihajlo přímo pod vesnicí Lastovo. Pozor, je možné stát jen na začátku mola, jedna loď se vejde i za zlom na molu. Je třeba ale zajíždět opatrně, vody je zde již málo. Nádherné koupání.

Kručica

Zátoka na severu Lastova. Atrakcí zátoky je obyvatel vlastnící starý kanón, který přijíždějící jachtu uvítá salvou své zbraně.

Zátoky Velo a Malo Lago

Foto Jiří Pacák

Foto Jiří Pacák

Kotevní bóje u Makaracu.
Výborně chráněné zátoky na západě ostrova. Zátoka Malo Lago je vhodná pro kotvení, ale pozor, pravidla parku zakazují kotvení v porostech Posidonie.

Ze zátoky Velo Lago vybíhá několik menších zátok. Na kotvení je vhodná Jurjeva luka, kde jsou i dvě menší mola pro cca 4 lodě celkem. V zátoce Kremena je lodní bunkr. Stává se zde s kotvou z přídě a zádí vyvázaný na břeh, protože zátoka je hluboká.

U ostrůvku Makarac jsou kotevní bóje. Způsob vyvázání najdete zde.

Malá marína je u hotelu Solitudo v Pasaduru.

Místa k stání je možné nalézt i v trajektovém přístavu Ubli a u benzínové pumpy. Ubli je také vstupním přístavem.

Konoba Mrčara

Západně od Lastova je ostrůvek Mrčara s konobou u starého mola. Krásné místo, s čistou vodou. Naproti na ostrově Prežba je další lodní bunkr.

Skrivena luka

Na jihu Lastova je velmi dobře krytá zátoka Skrivena luka. Nabízí více možností stání, na břehu několik restaurací. Konoba Porto Rosso má i menší marínu.

 

Vytisknout
2100

Odpovědní formulář

Vyplňte jméno a příjmení, případně tituly
Vyplňte prosím Váš email.

Tipněte vítěze Velikonoční regaty 2020
Potvrďte prosím souhlas se soutěžními podmínkami.
Souhlasím se soutěžními podmínkami

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2022

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 3. dubna 2022 do 23:59:59.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2022 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 3. dubna 2022 do 23:59:59 středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2022. Na otázky v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Ceny do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 3. dubna 2022 do 23:59:59 středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnými odpověďmi. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty a tamtéž budou vyhlášeni.  

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá tři batohy Duffel Bag ve velikostech 30, 50 a 70 litrů

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 24.3.2022.

Tygr_right small_2018
Na horu