Search
× Search
Sea U Sailing vítězem Velikonočky
Daniel Vodička
/ Kategorie: Velikonoční regata

Sea U Sailing vítězem Velikonočky

Podle neoficiálních výsledků se vítězem 21. ročníku Velikonoční regaty stal tým Sea U Sailing vedený Janem Hirnšalem. Pro Johana je to třetí vítězství v této nepředvídatelné regatě.

Vítězem druhé etapy se stal skvěle jedoucí Boris Vaňo. O druhé místo dlouho sváděly souboj týmy vedené Johanem Hirnšalem a Pavlem Bělehradem. Sea U Sailing Jana Hirnšala protnul cílovou pásku druhý, ale Pavel Bělehrad se propadl na 4. místo. Bronz ze druhé etapy vybojoval Jan Čutka.

Dojezdy na dalších místech

5. místo Petr Kupka

6. místo Libor Hošek

7. místo Tomáš Novotný

8. místo Miroslav Thér

9. místo Tomáš Vistr

10. místo Milan Ptáčník

11. místo David Gřundil

12. místo Michal Konupčík

13. místo Jan Pokorný

14. místo Tomáš Dvořák

 

Pro celkové pořadí to znamená, že Sea U Sailing Jana Hirnšala má dvě druhá místa a čtyři body. Připomínám, že druhé místo v první etapě vybojovaly pro tým dva šroubováky vražené do otěžového vozíku geny, které umožnily jeho použití poté, co vozík vylétl. Vítěz druhé etapy Boris Vaňo má z první rozjížďky sedmé místo, tedy 8 bodů. Pavel Bělehrad má 7 bodů za třetí a čtvrté místo, Jan Čutka má 5 a 3 body, celkem 8.

Podle našich laických propočtů tak neoficiálně vyhrál Sea U Sailing, druhý skončil Redside Pavla Bělehrada a třetí vítěz druhé etapy Boris Vaňo.

Ještě jednou připomínám, že jde o neoficiální výsledky.

Týmy, které jsou ještě na moři, nyní plují do cíle proti severozápadnímu větru.

Polohu lodí najdete zde.

Již je tedy jasné, kdo má šanci na výhru v podobě bundy od Helly Hansen v naší tipovací soutěži.

¨Foto Pavel Nesvadba

Vytisknout
3380

Odpovědní formulář

Vyplňte jméno a příjmení, případně tituly
Vyplňte prosím Váš email.

Tipněte vítěze Velikonoční regaty 2020
Potvrďte prosím souhlas se soutěžními podmínkami.
Souhlasím se soutěžními podmínkami

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2022

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 3. dubna 2022 do 23:59:59.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2022 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 3. dubna 2022 do 23:59:59 středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2022. Na otázky v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Ceny do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 3. dubna 2022 do 23:59:59 středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnými odpověďmi. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty a tamtéž budou vyhlášeni.  

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá tři batohy Duffel Bag ve velikostech 30, 50 a 70 litrů

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 24.3.2022.

Na horu