Search
× Search
Když chcete zajet do Korčuly...
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Když chcete zajet do Korčuly...

Chystáte-li se navštívit atraktivní městečko Korčula, máme pro vás dobré i špatné zprávy. V rodišti Marka Pola je v létě narváno a není snadné se do města s jachtou dostat. Je ale známé, že možnosti tu sou…

Nejsem přítelem návštěv turistických magnetů v hlavní sezóně, ale ne každý má možnost si vybrat jiný než prázdninový termín. Aby pro vás plavba neskončila zklamáním, poslal nám Jirka Pacák avízo, jak to nyní s návštěvou přístavu vypadá.

Foto Lodní noviny

Foto Lodní noviny

Vrnik
„Bez rezervace je návštěva maríny v Korčule bláhovostí. Podle místních podavačů mooringů je třeba si stání v maríně rezervovat s předstihem nejméně tří dnů (rezervaci je možné udělat zde). Pokud rezervaci nemáte, můžete zkusit marínu Lumbarda (+385 20 712 489), která je nedaleko. Za 46 stop dlouhou jachtu jsme platili 530 kun a k tomu 100 kun za rezervaci místa (v Korčule by Bavaria 46 stála 882 kun). Tu stačilo udělat během dne. Do Korčuly je to odtud 8 km taxíkem. Cena 100 kun až pro 8 osob.“

Foto Lodní noviny

Foto Lodní noviny

Vrnik
Dodávám ještě, že je tu možnost pro ty, kteří nemilují maríny. Je to zátoka Račište na cestě z Korčuly do Lumbardy. Zátoka je dobře krytá, kotvit se dá na hloubce 3 – 8 metrů. Máte-li k dispozici dinghy s trochu lepším motorem než jen k nebližšímu břehu, můžete se navíc vydat na výlet na ostrůvek Vrnik. Zajímavé místo, které bývalo po staletí sídlem kameníků budujících Korčulu. Zajeďte si tam, krásný ostrůvek s příjemnou atmosférou. Pokud budete na místě hledat občerstvení, je z finančních důvodů lepší se vyhnout hotýlku Vrnik Arts Club a raději zamířit do fast foodu Škoj. Krátké molo na Vrniku je vyhrazeno trajektům. Navíc přímo u mola je malá hloubka. Rychle však roste. 

Zdroj Navionics

Zdroj Navionics

Celkový pohled na oblast od Korčuly k Lumbardě.
Výborné kotviště v těsné blízkosti Korčuly je u ostrůvku Badija. Do starého města je to cca 1,25 míle. Na klasickém charterovém dinghy s motůrkem o výkonu jednoho plavce bych to však nedoporučoval. 

Vytisknout
1764

Odpovědní formulář

Vyplňte jméno a příjmení, případně tituly
Vyplňte prosím Váš email.

Tipněte vítěze Velikonoční regaty 2020
Potvrďte prosím souhlas se soutěžními podmínkami.
Souhlasím se soutěžními podmínkami

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2022

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 3. dubna 2022 do 23:59:59.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2022 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 3. dubna 2022 do 23:59:59 středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2022. Na otázky v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Ceny do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 3. dubna 2022 do 23:59:59 středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnými odpověďmi. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty a tamtéž budou vyhlášeni.  

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá tři batohy Duffel Bag ve velikostech 30, 50 a 70 litrů

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 24.3.2022.

Tygr_right small_2018
Na horu