Search
× Search
Kurzy TOP
Krásný přístav Sveti Mihajlo
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Krásný přístav Sveti Mihajlo

Jedním z nejhezčích přístavů v Chorvatsku je staré kamenné molo Sveti Mihajlo pod vesnicí Lastovo. Ještě v šedesátých letech sloužilo jako přístaviště trajektu, který zásoboval ostrov.

Kamenné molo vzniklo v dobách monarchie na základě tvořeném skalním útesem ležícím nedaleko pobřeží. Krásná kamenická práce je tu stále. Na molu jsou rujny starého skladiště a mlýnu na olivový olej. Přes den přístav slouží jako koupaliště pro lidi z Lastova a připlouvají sem tu a tam turistické lodě z Korčuly. Přes noc je zde klid.

Tedy klid... Naposled, když jsem tam byl, otvíral bar v kamenném domku na kraji mola ve 2200 a zábava neznala večerku. Tedy, klid zde nebyl, ale i to mělo své kouzlo. Byla to taková hospoda na mýtince.

Molo Sveti Mihajlo je vhodné k stání pokud nefouká nebo vítr přichází od východu, přes jih, až po jihozápad. Severní větry zde nejsou pro stání vhodné, místo není příliš chráněné. U vnější části mola, před uskočením, je hloubka přes 3 metry. U vnitřní části hloubka klesá na 2 metry a postupně ještě níže. Při základní opatrnosti je možné se vyvázat i u vnitřní části mola. Při vyvazování je třeba improvizace. Na jedné straně starý jeřáb, na druhé pachole…

Voda v přístavu je krásně čistá. Dokud nepřipluje loď s turisty, je tu krásné koupání. Dokonce je zde možné potkat i delfíny, kteří někdy připlují až k pobřeží.

Toužíte-li po procházce, vyběhněte si nahoru do Lastova. Je to krásná stará vesnice, rozložená po kopcích jako amfiteátr, která rozhodně stojí za návštěvu. Najdete tam obchod, kavárnu, cukrárnu, bankomat, poštu, nějakou tu konobu. Žije to tam… A když tam budete, nezapomeňte se podívat po místních komínech. To je taková místní specialita...

Kdo má raději ještě větší výzvy, může vyrazit až na kopec Kaštel nad vesnicí, na kterém je meteorologická stanice.  Odtud budete mít nádhernou vyhlídku po okolním moři. Vydáte-li se na cestu v poledním parnu, celkem se spotíte.

Vytisknout
2124

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 7. dubna do 10:00.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2019 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 7. dubna 2019 do 10:00 hodin středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2019. Na otázku v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Cena do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 7. dubna 2019 do 10:00:00 hodin středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnou odpovědí. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty v pátek  12. dubna a tamtéž budou vyhlášeni. 15. dubna 2019 bude vítěz zveřejněn na Lodních novinách. 

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá bundu HP Racing Midlayer Jacket.  Vylosovaný na druhém místě vyhraje Hellypack Bag a cena za třetí místo je červenobílý HH Racing Bag. 

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 12.3.2019.

Tygr_right small_2018
Na horu