Search
× Search
Krajina po zimě
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Krajina po zimě

Jak vypadá mořské pobřeží po zimě? Jak vypadají romantické zátoky s oblázkovými plážemi v době, kdy jsou turistů prosté?

Podívejte se na fotografie jižního pobřeží ostrova Korčula, které pořídil Julije Urban. Další snímky najdete v článku na serveru Morski.hr. Pobřeží, která jsou vystavena na Jadranu jižním větrům vypadají po každém jugu podobně. Vítr nese na sever Jadranem odpad, který končí na skalnatém pobřeží, v zátokách, na ostrovech a na mořském dně.

Velká část odpadu pochází dle šetření z Albánie, kde se nakládá s odpadem způsobem, který byl v civilizovaných zemích již před lety označen za dlouhodobě neudržitelný. Plastový a jiný odpad končí za městy a vesnicemi v roklích, kaňonech, potocích a korytech řek. Velká voda při jarním tání odnese odpad sebou a na odkladištích odpadu je místo pro skládkování na další rok.

Téměř všechen odpad nakonec skončí v moři. Častá zimní a jarní juga pak civilizační výdobytky odnesou na sever do Chorvatska.

Před 20 lety při plavbě na otevřeném moři na Jadranu jste nepotkali odpad. Nebo jste ho potkali výjimečně. Vyrazte nyní přes Jadran z Chorvatska do Itálie. Neuplyne půl hodiny, abyste nenajeli do míst zanesených plastem a jiným odpadem.

Jsou to naše produkty. Produkty civilizace, která si o sobě myslí, že je vyspělá. Je třeba si uvědomit, že problém nakládání s odpadem v Albánii (například) není jen albánským problémem, ale zasahuje nás všechny. Podle toho se k němu musíme stavět. Nepomůžeme-li Albánii (například), budeme se koupat ve znečištěném moři (slušně řečeno).

Poznámka: Pokud si myslíte, že je u nás situace výrazně lepší, projděte se v lese za městem.

Fotografie: Julije Urban

4341
Na horu