Slovník
× Search

Nevýhoda příliš vyváženého kormidla

Nevýhoda příliš vyváženého kormidla
Nevýhoda příliš vyváženého kormidla
Vyvážené kormidlo má jasnou výhodu v tom, že se s ním nemusíte při vedení lodi prát. Příliš vyvážené kormidlo však má i jednu velkou nevýhodu.   Nejprve co to vlastně vyvážené kormidlo je. Máte osu kormidla. To je místo, kolem kterého se kormidlo točí. Bude-li celá plocha kormidla za osou, bude každé vychýlení kormidla namáhavé (speciálně u větších jachet). Na vychýlení bude třeba mnoho síly. Kormidlo není vyvážené.  Pokud je část plochy kormidla i před osou otáčení, jde o vyvážené kormidlo. K jeho vychýlení stačí mnohem menší síla. Kormidla bývají vyváženy jen do určité míry. Pokud je kormidlo příliš vyvážené, má to jedno negativum. Jachta se špatně kormidluje. Protože necítíte na kormidle žádný tlak, obtížně se hledá poloha, kdy jachta pluje rovně. Přílišný tlak na kormidle samozřejmě není vítaný, ale přiměřený tlak je pro ruku na kormidle pomůckou. Proč se tedy takto vyvážená kormidla dělají? Je to jednoduché. Na turistických jachtách na...

Pozor na akumulátory

Od Martina Pichla jsme dostali dotaz na lodní baterie. Přinášíme vám k nim několik rad, které vám pomohou strávit na lodi příjemný týden.

Poslední
Na horu