Search
× Search
Jak bezpracně dotáhnout mooring?
Daniel Vodička

Jak bezpracně dotáhnout mooring?

Na zádi lana zkrácená na půl metru od mola a na přídi supí svalovec, který se snaží neúspěšně napnout mooring. Už jste to viděli?


Nebo ještě lépe. Za kormidlem muž znající taje manévrování s loděmi lehce zkouší napětí vyvazovacích lan, zatímco na přídi bojuje s mooringovým lanem jeho žena. Pochybující o tom, že toto je vysněná dovolená roku.

Asi jste to již viděli, ne?

Přitom může být vše tak snadné…


Přijedeme k molu. Pomocníkovi na břehu podáme návětrné vyvazovací lano (to je důležité) a stabilizujeme loď na motoru s kormidlem stočeným proti větru. Vyvazovací lano necháme delší. Klidně o 2 metry.

Nyní je čas na mooring

Plavčík přebírá mooringové lano a jde s ním na příď. Na přídi ho lehce dotáhne (více není třeba, budeme se později dotahovat dozadu). Současně si na zádi kormidelník vyváže druhé záďové vyvazovací lano.

Mooring je uvázaný, plavčík přichází na záď a chytá se jednoho z vyvazovacích lan. Kormidelník bude mít na starosti druhé.
Pohled za záď a ujištění se, že žádné lano není napnuté v blízkosti propeleru. Nyní kormidelník zařadí zpátečku. Uvidí, jak se loď chová a může přidat plyn. Vyvazovací lana se uvolní a oba s plavčíkem je dotáhnou.

Pokud nebyl odhad správný a loď je vyvázaná daleko od mola, bude třeba mooring povolit. Je to jedna cesta na příď navíc. S žádným lanem se ale není třeba prát.

Ještě rada na závěr. Pokud jste citliví na ruce, vezměte si na práci s mooringem rukavice. Někdy je porostlý škeblemi a jinými rucervoucími živočichy. Neberte si jachtařské rukavice, ale obyčejné pevné rukavice pracovní.

Další rady najdete v knize Přístavní manévry.

13308
Tygr_right small_2018
Na horu