Search
× Search
Zdeněk Teubner na Srí Lance
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Zdeněk Teubner na Srí Lance

Ještě jednou se podíváme se Zdeňkem Teubnerem na Srí Lanku. Dnes už je sice někde u Malediv, ale Srí Lanka je barevná a atraktivní…


Vyrážím z Galle místním autobusem do Colomba, kde po třech hodinách přesedám na linku do Kandy a další čtyři hodiny jedu v neuvěřitelně hopsavém autobusu. Kandy se nachází ve středu Srí Lanky. Jeho počátky sahají do 14. století a je na seznamu světového dědictví UNESCO. Zde také sídlil poslední singhálský král až do roku 1815, kdy byl Brity za podpory kandyjských kmenových vůdců svržen. 

Budhův zub

V chrámu Buddhova zubu je uložena jedna z nejcennějších buddhistických relikvií "Buddhuv zub". Legenda praví, že po Buddhově smrti v roce 543 před Kristem bylo jeho tělo rozděleno na osm částí, které byly dány osmi královstvím. Během čtvrtého století našeho letopočtu byl Buddhuv zub převezen z Indie na Sri Lanku, ukrytý ve vlasech princezny Hemamala. Kdo měl zub mohl vládnout.... 

Bohatá historie

Pokračuji dál autobusy do Polonnaruwy, které bylo královským městem na konci 10. století.
Původní královské město Anuradhapura čelilo stále četnějším výpadům z Indie a nebylo možné ho více bránit. Proto byla Anuradhapura opuštěna a nové sídlo bylo vybudováno ve vzdálenějších oblastech Srí Lanky a bylo pojmenováno Polonnaruwa. Ve 12. století zde bylo postaveno mnoho paláců, soch Buddhy a vznikly také rozsáhlé zahrady. V okolí města byly vytvořeny přehrady a umělá jezera, která umožňovala zásobování města a polí vodou.
Po dobu 250 let, až do roku 1215 byla Polonnaruwa hlavním městem Cejlonu. Bohužel strategický a obraný význam Polonnaruwy nebyl dostačující, takže i toto město bylo nakonec opuštěno a královský dvůr se přesunul postupně až do horami obklopeného města Kandy. Samotná Polonnaruwa byla postupem času zapomenuta a zarostla džunglí, což ji možná zachránilo od rozebrání na stavební materiál nových budov. Teprve až poměrně nedávno byla Polonnaruwa znovu objevena a od roku 1982 je zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

A dál barevným busem…

Opět cesta autobusem.... Tentokrát do Sigiriya. Cestování po Sri Lance není drahé. Lístek vám ochotně prodá průvodčí (je zároveň často majitelem autobusu). Ten mi byl schopen i sehnat levné ubytování. Autobusy jsou staré rozvrzané, kouří, místní pop music hraje z reproduktorů hodně nahlas a kazdý řidič autobusu má pocit, že je na závodní dráze. Přesto pohled z okénka stojí za to....

Sigiriya 


Již dávno před začátkem našeho letopočtu zde byly jeskyně obývané mnichy. Nicméně nejvýznamnější úlohu hrála Sigiriya (jejíž jméno v sinhálštině znamená Lví skála) v 5. století našeho letopočtu. Bylo to v době vlády krále Kashyapy, který nechal zazdít svého otce zaživa a pokusil se zavraždit i svého bratra Moggallana. To vše, jen aby ovládl tehdejší královský trůn. Moggallana však se štěstím utekl do vyhnanství do jižní Indie a slíbil se svému ďábelskému bratru pomstít.
Král Kashyapa však začal velice brzy pociťovat silný strach z jeho pomsty. Proto v záchvatu paniky rozkázal přesunout celý královský dvůr na bezpečnější místo. A tím místem byla právě skála Sigiriya, která měla vynikající strategické postavení.
Kashyapa tak na vrcholku skály vybudoval komplexní systém paláců, zadržovacích nádrží na vodu a opevnění. Pod skálou byly vybudovány rozsáhlé zahrady, ve kterých byly postaveny dokonce fontány, které fungovaly na principu tlaku. Zajímavostí je, že když po těch dlouhých stoletích fontány vyčistili, i dnes fungují a po dešti zde můžeš vidět vodu, jak zlehka tryská.
Okolo zahrad pak byl vybudován vodní kanál. Kdysi zde chovali krokodýly… no nevím já je viděl i dnes....
Ani toto skvěle bráněné a prakticky nedobytné opevnění však královi nakonec nestačilo. Jeho bratr shromáždil armádu a vrátil se pomstít. Co přesně se při nastalé bitvě stalo? Údajně se slon krále Kashyapy v podstatě ještě před začátkem bitvy splašil a dal se na útěk. Když to viděli královi vojáci, mysleli si, že král prchá a že je bitva ztracena a rovněž se rozprchli. Král Kashyapa si nakonec vzal život, než aby padnul do zajetí a tak naplnil svůj osud...

Zdeněk Teubner vyplul ze Srí Lanky před osmi dny. Pluje do Djibuti, krátkou zastávku cestou plánuje na Maledivách. Více o něm najdete zde, kde jsou i další zajímavé fotografie.

3369
Na horu