Search
× Search
Proč vozit bouřkovou kosatku
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Proč vozit bouřkovou kosatku

Většina dnešních turistických jachet je vybavena rolovací genou. V různém stádiu zmenšení je tato plachta používána za všech podmínek. Již nenajdeme na palubách menší kosatky, nebo dokonce kosatku bouřkovou. Je to správně?
Již dávno jsou pryč časy, kdy bylo nutné při zesílení větru poslat někoho z posádky na příď, aby stáhl velikou genou, sbalil jí a místo ní na přední stěh nacvakal menší kosatku. Každá jachta sebou dříve vezla několik kosatek, které byly schované v podpalubí. Na přídi byly často instalovány dva stěhy a na nich nacvakané dvě z nich. Jedna byla zrovna vytažena na stěžni a druhá sbalena na relingu. Zásoby plachet byly veliké a často doplňované již vyřazenými plachtami z jiných jachet finančně lépe zabezpečených majitelů. Potom se objevil rolfok a situace doznala veliké změny. Zásoby plachet začaly mizet z palub moderních jachet a vše nahradila plachta jediná. Vše, včetně kosatky bouřkové.

Co je to bouřková kosatka

Bouřková kosatka je plachtou, která je ušita speciálně do bouřlivého počasí, jak již nasvědčuje i její název. Vše na plachtě je uzpůsobeno náročným podmínkám v silném větru. V první řadě musí být vyrobena z dostatečně pevného materiálu, který by měl být výrazné oranžové barvy. Oranžová barva proto, aby byla malá plachta na hladině vidět. Ve chvíli kdy bouřkovou plachtu používáme, bývají již na moři dlouhé pruhy bílé pěny a bílá jachta s bílou plachtou se v nich ztratí.

Další specifika dobré bouřkové kosatky jsou zesílení materiálu v místech předního lemu, kde jsou uchyceny karabiny. To je hlavně proto, že při vytahování v silném větru plachta prudce flatruje a snadno mohou být místa uchycení poškozena. Mohutně zesílené by měly být také všechny tři rohy plachty. Plocha zesílení by měla být větší, než je běžné u normálních plachet. Bývá také doporučováno mít na bouřkové kosatce permanentně instalované otěže. To proto, že ve chvíli použití máme nejméně času na hledání ideálních lan na otěže.

Výhodou je, pokud máme v předním rohu plachty (tack) vpletený provaz s oky, díky kterému plachtu posuneme na stěhu výše. Důvodem pro to jsou vlny. V bouřlivém počasí se přelévají přes palubu. Pokud je bouřková kosatka zvednuta výše nad palubu, je menší pravděpodobnost, že bude vlnami poškozena. Také z toho důvodu je tato kosatka střižena tak, že její zadní roh (clew) je umístěn vysoko nad palubou.

Posledním specifikem bouřkové kosatky je plochý profil, který je sice méně výkonný, ale také má menší klopnou sílu.

Proč není srolovaná genoa ideální do bouře

Jak již je zřetelné z minulé části, kde jsme vyjmenovali specifika dobré bouřkové kosatky, zarolovaná genoa pro tuto funkci není ani zdaleka ideální. Jediné čím se může bouřkové kosatce rovnat, je velikost po zmenšení. To je vše.

Prvním nedostatkem genoy v bouři je materiál, ze kterého je ušita. Není určen do namáhání, kterému plachtu v bouři vystavujeme. Rohy plachty nejsou navíc dostatečně zesíleny.

Každá plachta je prostorový útvar. Genoa je střižena tak, aby byl její profil ideální ve chvíli, kdy je celá rozbalená. Jakmile ji začneme rolovat, ideální profil se ztrácí. Čím více je zmenšena, tím horší je tvar, který plachta má. Hluboký pytel, který vzniká za předním stěhem, má mnohá negativa. Nedovolí jachtě stoupat proti větru, navíc vyvíjí mnohem větší klopnou sílu, než plachta s plochým profilem.

Další nevýhodou srolované genoy je její umístění daleko na přídi. Plachta pak nespolupracuje s plachtou hlavní a vedení lodi je obtížnější. Čím menší je zarolovaná genoa, tím výše je zbytek plachty na stěhu. Ačkoli určitá výška je dobrá kvůli vlnám, toto již bývá příliš.

Poslední potíží pak může být závada na rolfoku. Pokud se nám při plavbě v silné bouři přetrhne lano, které drží genou srolovanou, celá plachta se vymotá a to může mít nepříjemné následky. Nejspíše přijdeme o plachtu, v horším případě na své cestě sebere i radar a světla upevněná na stěžni a v případě nejhorším to může být i samotný stěžeň. Sám jsem na lodi již dvakrát řešil za silného větru závadu na rolfoku Furlex od firmy Selden. V obou případech se podařilo sice vše zachránit, odnesla to však posádka ulámanými nehty na rukou a drobnými šrámy.

Kam upevnit bouřkovou kosatku

Ideální pro vytažení bouřkové kosatky je vnitřní přední stěh, který však na většině moderních jachet nenajdeme. Tento stěh nemusíme mít instalovaný na přídi na stálo, může být jednoduše demontovatelný s napínákem. Pokud není použit, máme ho stažený k vantům a vyvázaný na boku. Místo na palubě kde je stěh uchycen, musí být náležitě vyztuženo, nejlépe přepážkou. Stěh je chycen k přepážce, nikoli jen do paluby. Na stěžni je stěh uchycen na vrcholu stěžně, nebo v místě uchycení sálingů. Není-li na samém vrcholu, bývá nutností použití pohyblivých zadních stěhů. Na palubě je lepší, pokud není stěh instalován na samotné přídi, ale blíže ke stěžni. Díky tomu je bouřková kosatka blíže k hlavní plachtě a středu lodě a je zajištěna lepší funkčnost plachet a lepší ovladatelnost lodě.

Instalace demontovatelného vnitřního pevného stěhu není úplně jednoduchá a je dobré nechat tuto práci odborníkům, kteří se dokáží vyvarovat hloupých chyb.

Ne každý však bude nadšen tímto řešením. Je zde však ještě jedna možnost, která však není zcela ideální. Jde o bouřkovou kosatku s rozpínacím rukávem na předním lemu, která se vytahuje spinakerovým výtahem přímo na srolovanou genou. Není to však ideální řešení, protože vytažení plachty nemusí být snadné a bouřková kosatka zůstává stále na samé přídi lodě. Přesto je množné říci, že v nouzi je to lepší řešení, než plavba na zmenšenou genou.

9062
Na horu