Search
× Search
POZOR. Co je nově nutné v Řecku?
Daniel Vodička

POZOR. Co je nově nutné v Řecku?

Řekové se snaží již delší dobu upravit pravidla pro pohyb cizích jachet v řeckých vodách. Se střídavým úspěchem. Nyní je tu změna pro majitele jachet.
Všichni majitelé jachet musí mít nový DEKPA dokument, který zahrnuje veškeré detaily o majitelích lodě a o její registraci atd. Každý rok je třeba s tímto zajít na Port Police nebo k notáři, který dokument orazítkuje. DEKPA pak musí být na lodi po celou dobu plavby pro případnou kontrolu.
V dokumentu DEKPA došlo ke změnám, proto je třeba, jakmile vyprší jeho současná platnost (ta je 365 dnů), zakoupit za 50 EUR nový. 

Při koupi nového je třeba doložit:
- Originální registraci lodě (kopie nestačí)
- Originály pasů nebo občanky všech spolumajitelů lodi
- Originál platné pojistky

Z výše uvedeného je patrné, že s některými požadavky budou potíže. Jde především o průkazy majitelů…

7125
Na horu