Search
× Search
Jak v noci svítit (a proč)
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti, Bezpečnost

Jak v noci svítit (a proč)

Jak svítí v noci plachetnice, kterou potkáte na své charterové plavbě? Obvykle jako vánoční stromeček. Skippeři často vychází z přesvědčení, že více rozsvícených světel znamená vyšší bezpečnost. Není to pravda…

Plachetnice by měla za snížené viditelnosti svítit na přídi zeleným (vpravo) a červeným (vlevo) světlem. Na zádi jsou tato světla doplněna bílým záďovým světlem. Na plachetnicích kratších než 20 metrů mohou být světla zkombinovaná do jediné svítilny na vrcholu stěžně.

Takto svítí v noci plachetnice. Samozřejmě při plavbě na plachty.

Často je v praxi vidět navíc rozsvícené kotevní světlo. Důvod je jasný. Díky kotevnímu světlu je vidět na frklík, tedy jak fouká vítr.

Image
Sektory světel.
Proč není dobré takto svítit? Tady alespoň tam, kde můžeme potkat jiné lodě? Zahlédne-li nás loď, která pluje v jiném sektoru, než je sektor záďového světla, zamění podle vystavených signálů plachetnici za loď se strojním pohonem. Loď se strojním pohonem má kromě světel, které vystavuje plachetnice, vystavené také motorové světlo. V takovém případě těžko můžeme očekávat, že nám dá přednost. Z druhé lodě jsme motorák.

Pak je zde ještě jeden důvod, proč nesvítit zrovna tak, jak se nám zachce. Pravidlo 20b COLREGu říká: Pravidla týkající se světel musí být dodržována od západu do východu slunce a během této doby není dovoleno vystavovat jiná světla kromě takových, která nemohou být chybně považována za světla předepsaná těmito Pravidly, neoslabují jejich viditelnost či rozlišovací charakteristiku, nebo která by překážela náležitému pozorování.

 

3982
Na horu